Please reload

Follow Us

שתי האמניות בתערוכה 'סנה' מבקשות להתמודד בדרכים שונות עם תפקידו של הצילום העכשווי ביחס למקום ולמרחב. אם באמצעות תהליכי הפשטה ואם באמצעות תהליכים פיסוליים, כך תצלומיה  של שפס-אבטליון הופכים עצמם לציור מופשט ותצלומיה של יצהרי לפיסול. עבודותיהן של יצהרי ושפס-אבטליון מבקשו...

שמחים להזמין אתכם ואתכן לפתיחת התערוכה הלחם בסיסים

תערוכה קבוצתית לאמני ואמניות גלריה חנינא

עם מיכאל יגודין, נעמה ברקוביץ', ענבר פרים, ציקי אייזנברג ושירה גפשטיין מושקוביץ

התערוכה תפתח ביום חמישי ה 7-6-18 יום חמישי בשעה 20:00

YELLOLAND < פתיחת תערוכה  חדשה ללימור צרור

המיצב הפיסולי החדש של לימור צרור בגלריה חנינא, הוא סביבה משובשת ומאיימת הבנויה ממתקני שעשועים מפורקים אשר אינם עומדים עוד בתקנות הבטיחות והבריאות. חלקי המתקנים עוברים מניפולציות חומריות ומשנים את צורתם לכדי היברידיים...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

October 8, 2018

January 9, 2018

November 15, 2017

November 15, 2017

October 17, 2017