Please reload

Follow Us

שתי האמניות בתערוכה 'סנה' מבקשות להתמודד בדרכים שונות עם תפקידו של הצילום העכשווי ביחס למקום ולמרחב. אם באמצעות תהליכי הפשטה ואם באמצעות תהליכים פיסוליים, כך תצלומיה  של שפס-אבטליון הופכים עצמם לציור מופשט ותצלומיה של יצהרי לפיסול. עבודותיהן של יצהרי ושפס-אבטליון מבקשו...

ציור בעזרת פלסטלינה הוא האופן שבו בחרה נעמי טנהאוזר Nomi Tannhasuer לספר את סיפור חייה. באופן חי, הומוריסטי ומפתיע משתמשת טנהאוזר בטכניקה הילדית ודולה מנבכי עברה סיפורים אישיים, עבודות אמנות, אובייקטים בעלי ערך רגשי, דיוקנאות של בני משפחה ועוד. אל אינספור העבודות המהוו...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

October 8, 2018

January 9, 2018

November 15, 2017

November 15, 2017

October 17, 2017

August 29, 2017

June 22, 2017