top of page

27.10.16 | 20:00


פתיחת תערוכה חדשה: ׳אמא אבן׳

הצבה משותפת של ארבעה אמנים - אפרת ליפקין, ורד קורן, עמרי קרן ורונה שטרן - העובדים בשיתוף פעולה מזה שלוש שנים. ההצבה היא חלק נוסף במהלך רחב בו הוצגו התערוכות "Staycation” בירקון 19- המדרשה לאמנות, "Lonely Planet" בגלריה גבירול ו-"Back 2 kryptonite" בגלריה בנימין. האוצרות התבצעה על ידי האמנים עצמם, כחלק משיחה רציפה וזיקה שנוצרה באופן טבעי בין העבודות.

בתערוכה "אמא אבן" ממשיכים חברי הקבוצה את העיסוק בפירוק ובידוד של יסודות אסתטיים תרבותיים ומציעים אפשרויות נוספות לקריאה ולהתבוננות במשולש של חומר – צורה – שימוש. באובייקטים ובדימויים, מתגלמים ארכיטיפים הנושאים על גבם צורה החוזרת ומזדחלת באופן מסתורי במקומות שונים ובזמנים שונים. מה גורם לצורה לשוב ולהופיע? מהו מקור כוחה?

bottom of page