top of page

2.2.2017 | 20:00


פתיחת תערוכת יחיד לאברהם אילת: ׳עִלַּת דְּבָרִים וְאַחֲרִיתָם׳ / אוצר: רון ברטוֹש

התערוכה ׳עִלַּת דְּבָרִים וְאַחֲרִיתָם׳ מוקדשת לציורים, רישומים ווידאו שיצר אברהם אילת בשנים 1973-1967, שלא זכו לתצוגה מספקת עד כה. אלו הן עבודות שצביונן הקיומי מקנה להן מידה של גדלוּת מחשבה ומזג אקזיסטנציאליסטי, כאלו השייכות לעיסוק בשאלות גדולות ובמהותם של דברים. פרק היצירה הנוכחי הוא אחד מיסודות אמנותו של אברהם אילת ומשקעיו ניכרים ביצירתו גם היום, חמישים שנים אחרי. גם תמורותיה של אותה תקופה שבין 1973-1967, כלומר בין מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, עוד מאותתות היום, חמישים שנים אחרי, ביצירתו האישית של אילת כמו גם בתרבות ובמציאות האקטואלית בת הזמן והמקום.

פתיחה: 2.2.2017 בשעה 20:00

גלריה חנינא: שביל המפעל 3 (בניין 5) קומה 1, קריית המלאכה,תל אביב

ג' ד' ה': 16:00-19:00 / שישי שבת: 11:00-14:00

bottom of page