top of page

27.4.17 | 20:00


פתיחת תערוכה חדשה: שנינו ברואים בצלם > אלמה מכנס קז > אוצר: ליאב מזרחי

יום חמישי, 27.4.2017, בשעה 20:00

במשך שלוש שנים תעדה אלמה מכנס קז את תמר ואספה את צילומיה לתערוכת יחיד.

סיפורה של תמר שזור בסיפורה של המדינה. ראשית בסיפור אהבה של הוריה בזמן המנדט ופליטי מלחמת העולם השנייה. בהמשך, התבגרות מחויכת, אהבה ראשונה והגשמה עצמית דרך נגיעה בתקרת הזכוכית הנשית: נהגת ראשונה בצה"ל, דיילת באל על, סטודנטית לאמנות ואמנית מתחילה. כל אלו מתקיימים לצד התמסרות טוטאלית להקמת תא משפחתי, אשר לימים מצטרפת אליה משפחה נוספת, משפחת החתולים, המתווספים לחמישה כלבים שברשותה.

השהייה של מכנס קז בביתה של תמר חושפת עולם הולך ונעלם. העולם הוא דואלי ומתנהל במקביל ומזין זה את עולמו של זה. העולם הפרטי והאישי – והעולם הציבורי, הציוני, הארץ ישראלי. בין אלבומי זיכרון קולקטיבי תלויות יצירות פרי ידה של תמר. בין קערות האוכל של החתולים, אותות ניצחון מלחמה. אלו ואלו נלחמים זה בזה מבלי להכריז על המלחמה. ההשתלטות היא בלתי נמנעת. גבולות החיה פורצים את גבולות השפוי ומסמנים מחדש את הקו בין הדמיון לממשי. בתערוכה מכנס קז מציעה מבט לכאורה נטול רגש. אך בד בבד טווה את הצופה בקוריה. במידת מה כואבת במעט יש בתערוכה ממד של סטייה מן הנורמה, הקרבה עצמית למען קולקטיב וניסיון הגשמה עצמית.

שנינו ברואים בצלם, מתוך שירו של נתן זך "שיר לחתול", מסגיר את הדמיון שיש בין החיה לאדם וחושף את התלות שיש לשני היצורים האלו אחד בשני, שנבראו בצלם.

חנינא, מקום לאמנות עכשווית | שביל המפעל 3, תל אביב | Hanina.org | Haninanew@gmail.com

פרטים נוספים: ליאב מזרחי – 0524557584

אלמה מכנס קז – 0544400409

bottom of page