top of page

18.5.2017 | 19:00


יום עיון מיוחד בתערוכת אלמה מכנס קז: שנינו ברואים בצלם

_

מבט על הזיקנה: שלוש הרצאות על הזיקנה בחברה ובאמנות הישראלית

פרופ' אהוד בודנר, ד"ר עיינה פרידמן וגב' אירית לוין

_

גלריה חנינא, שביל המפעל 3, קריית המלאכה, תל אביב | הכניסה ללא תשלום | הציבור מוזמן

bottom of page