top of page

19.10.17 20:00


גֶּנֶרִי פתיחת תערוכה קבוצתית חדשה לקבוצת חיטות

״לברל כצנלסון ברכה״, כך פותח ש״י עגנון את הסיפור ״שלוש אחיות״. בסיפור עגנון מגולל את סיפורן של שלוש אחיות עריריות שכל מלאכתן הינה תפירת דבר מלבוש, אותה הן עושות מבוקר עד ערב מבלי שימת לב לזמן העובר. עבור עגנון, החייט משול לאדם התופר את גורלו. גורלן של שלושת האחיות בסיפור מסתיים בבכי מר, כאשר בעת מלאכת תפירת שמלת כלה אחת האחיות מכתימה את השמלה הלבנה בדמה והן אינן מקבלות שכר על עמלן. קבוצת חיטות מתכתבת בתערוכה ״גֶּנֶרִי״ עם הסיפור "שלוש אחיות", ובפרט על הקדשתו של עגנון את הסיפור לברל כצנלסון, מנהיג תנועת העבודה הציונית על מנת ללכוד את ״מצב״ המלאכה בקריית המלאכה. אזור התרחשות המשנה את פניו לאורך היום: בשעות האור משמש המקום פועלים ואמנים שיוצרים ועובדים למחייתם, ובשעות החושך מצטרפות עובדות שמאכלסות את האזור ועוסקות במכירת גופן, ללא הגנה ובגלוי. מי אנחנו? קבוצת חַיָּטוּת החלה את דרכה ברזידנסי בפולין. אנו פועלות מתוך עניין לעבוד כקבוצה שאינה מזוהה עם אמנית זו או אחרת. רק מאמונה במעשה האמנות, שאינה תלויה ברזומה.

bottom of page