11/10/18

שתי האמניות בתערוכה 'סנה' מבקשות להתמודד בדרכים שונות עם תפקידו של הצילום העכשווי ביחס למקום ולמרחב. אם באמצעות תהליכי הפשטה ואם באמצעות תהליכים פיסוליים, כך תצלומיה של שפס-אבטליון הופכים עצמם לציור מופשט ותצלומיה של יצהרי לפיסול. עבודותיהן של יצהרי ושפס-אבטליון מבקשות לחרוג מן המחשבה המקובלת אודות צילום ויחסיו למקום ולשאול לגבי האופנים בהם מקום הופך לייצוג של

מקום. הדרכים בהם אור הופך לאובייקט וקפל קרקע הופך לבית.