top of page

"על גופתי המתה"

הדר מיץ, סביון פישלוביץ'
ליווי אמנותי: ראומה חיות

29-31.12.16​

בחיפוש אחר שקט, "כלום", ברחנו ליער ולמדבר, שם החיים והמוות נוכחים, שם הטרנסצנדנטי מופיע במלוא הראווה. התנסינו במצבי צבירה שונים של הגוף - חי, צומח, דומם, ניסינו לגעת במעברי החיים והמוות, בין קורבן למתנה, בין גוף לגופה. כך מצאנו את עצמנו מתנסות ב-היות מת לפי פרקטיקות קיימות ולפי שיטות שהמצאנו לעצמנו, במחול, בפולחן, בשירה - רוקדות, כותבות, מדברות, מתרגלות, ישנות  היות מת, היות חי, היות אדם-צומח-דומם.

המדבר עם האינסוף שלו, הקיומיות שלו, הכלום שלו, חזר והזכיר לנו שאנחנו קטנות וסופיות. יצרנו לעצמנו טקסים קטנים, חיקויי מוות, הלוויות מגוחכות, ילדותיות, מזויפות, מעמידות פנים ו"אמיתיות", עקרות, מתעקשות להרגיש בכוח ובעיקר נידונות מראש לכשלון. אנחנו המתאבלות, אנחנו המתות, אנחנו המתעדות. הגוף הזמני מתאחה עם הטבע ועם הטבע שלו.

בעידן בו מסכים הם עיקר אמצעי התקשורת שלנו, הנכחת הגוף האנושי וכינון מפגש בלתי אמצעי הן פעולות אקטיביסטיות. אנחנו מציעות לבאי התערוכה לשכוח לרגע מהמסכים, להיות גוף מול גוף, דווקא במרחב המוזיאלי, שבו אנחנו נוהגים להפנות גב זה לזה ולחלל המשותף. אנחנו מציעות לקהל סט נוסף של אפשרויות להתנהלות בחלל הגלריה – לשבת יחד, לשוחח, להתבונן, לשתף ולהשתתף, להיות. התערוכה מייצרת מפגשים ישירים, אינטימיים, אולי אף מאיימים, מפתיעים או מביכים, בחיפוש אחר האנושיות בגולמיותה.

הדר מיץ - בוגרת המדרשה, אמנית ויזואלית.
סביון פישלוביץ' – אמנית פרפורמנס, עוסקת בכוריאוגרפיה ובשירה.


העבודה פותחה לראשונה ברזדנסי ב"אמנות אדריכלות ערד". השהות מנוהלת ע״י האוצרת והאמנית הדס קידר במסגרת מלגת אמנות בקהילה מטעם משרד התרבות.

כמו כן העבודה פותחה ברזדנסי ב-PAF Performing Arts Forum, צרפת. ניהול אמנותי: יאן רטסימה.

תודות: ראומה חיות, הדס קידר, יובל שנהר, יאן רטסימה, אלינור סלומון, אייל גרוס.

בחסות "סלון ברלין"

bottom of page