top of page

יפעת גילעדי

אמנית חנינא

Yifatgiladi@gmail.com

 

השכלה

2006- 2008: המדרשה לאמנות - בית ברל.

2000- 2004:  HITהמכון האקדמי-טכנולוגי חולון – תואר ראשון .B.Sc בעיצוב ואמנות 

1998- 2000: בית הספר לאמנות SVA – School of Visual Arts, ניו יורק – לימודי אמנות.

 

פרויקטים ותערוכות נבחרות

2015 'בית יד לגויים'  תערוכה משולשת בגלריה חנינא.

2014  'פאה נכרית' תערוכה זוגית בגלריה חנינא.

2013  'עושים בית ספר' תערוכה באגף החינוך של מוזיאון חיפה לאמנות. 

2011-2013: פרויקט אמן בקהילה (בדימונה) - מטעם משרד התרבות והספורט.

2012  'עובדים מצטיינים' תערוכה במוזיאון פתח תקוה לאמנות.

2012: 'לימבוקארד'- תערוכת יחיד בגלריית המדרשה בתל אביב.

2012  'התקהלות' אוצרת תערוכה קבוצתית בגלריה חנינא.

2012  'חיפה – ירושלים –תל אביב' תערוכה במוזיאון חיפה .

2012  'ההורים שלה' תערוכה משולשת בגלריה חנינא.

2011: 'הפצע והתוכי' תערוכת יחיד בגלריה חנינא .

2011  'טריטוריה אישית' - תערוכה בבית פרטי בירושלים.

2011  'אוי/הוי  אלוהים' – אוצרת תערוכה קבוצתית בגלריה חנינא.

2010: 'וידאו-זון' # 3  השתתפות בביאנאלה השנתית הבינלאומית 

עם הסרט- 'הסיפור עם הבחורה'.

2010  'תרבית'- תערוכה בבית חולים הנסן בירושלים, במסגרת 'מנופים'.

2010  'בית הזכוכית'- תערוכת וידיאו ארט במועדון טונגסטן. 

2009  השתתפות בפסטיבל 'ניסוי כלים' # 4.

2009   'מפה לאוזן' - אמנות רב תחומית באצירתה של מעין אמיר.

פרסומים נבחרים

הרצאה על עבודותיי מאת  ד"ר סיגל ברקאי במגזין האינטרנטי 'ערב רב' מתוך הכנס:

"הצופה כחוטא: על אקט ההתבוננות באמנות", החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב.

http://erev-rav.com/archives/12388

ביקורת על העבודה 'עובדים מצטיינים' במגזין טרמינל, 2012.

ראיון במגזין 'מיס יוז', "סייבר סקס", גיליון 3.

כתבה וראיון במוסף עיתון 'הארץ' על הסרט- 'הסיפור עם הבחורה' .

bottom of page