top of page

7.9.17 20:00


YELLOLAND < פתיחת תערוכה חדשה ללימור צרור

המיצב הפיסולי החדש של לימור צרור בגלריה חנינא, הוא סביבה משובשת ומאיימת הבנויה ממתקני שעשועים מפורקים אשר אינם עומדים עוד בתקנות הבטיחות והבריאות. חלקי המתקנים עוברים מניפולציות חומריות ומשנים את צורתם לכדי היברידיים מאיימים ומשעשעים, החושפים את הצד השקרי, המאיים והמדומיין של משחקי הילדות, כמו גם של עולם האמנות עצמו

bottom of page