Please reload

Follow Us

שתי האמניות בתערוכה 'סנה' מבקשות להתמודד בדרכים שונות עם תפקידו של הצילום העכשווי ביחס למקום ולמרחב. אם באמצעות תהליכי הפשטה ואם באמצעות תהליכים פיסוליים, כך תצלומיה  של שפס-אבטליון הופכים עצמם לציור מופשט ותצלומיה של יצהרי לפיסול. עבודותיהן של יצהרי ושפס-אבטליון מבקשו...

שמחים להזמין אתכם ואתכן לפתיחת התערוכה הלחם בסיסים

תערוכה קבוצתית לאמני ואמניות גלריה חנינא

עם מיכאל יגודין, נעמה ברקוביץ', ענבר פרים, ציקי אייזנברג ושירה גפשטיין מושקוביץ

התערוכה תפתח ביום חמישי ה 7-6-18 יום חמישי בשעה 20:00

פתיחת תערוכה קבוצתית לאמניות נטע גדליה ויקי סקנדריון ונדיה עדינה רוז.

בכל רגע, פעולה וסיטואציה, מהדהדת  חוויה של "אין". חוויה מיסטורית ומטרידה זו מעסיקה את האדם מראשית התפתחותה של התבונה האנושית. 

Hmmmmmmmm הוא צליל נהמה חרישי, אנושי, ראשוני ועמוק, הוא הקינה הא...

ציור בעזרת פלסטלינה הוא האופן שבו בחרה נעמי טנהאוזר Nomi Tannhasuer לספר את סיפור חייה. באופן חי, הומוריסטי ומפתיע משתמשת טנהאוזר בטכניקה הילדית ודולה מנבכי עברה סיפורים אישיים, עבודות אמנות, אובייקטים בעלי ערך רגשי, דיוקנאות של בני משפחה ועוד. אל אינספור העבודות המהוו...

ציור בעזרת פלסטלינה הוא האופן שבו בחרה נעמי טנהאוזר Nomi Tannhasuer לספר את סיפור חייה. באופן חי, הומוריסטי ומפתיע משתמשת טנהאוזר בטכניקה הילדית ודולה מנבכי עברה סיפורים אישיים, עבודות אמנות, אובייקטים בעלי ערך רגשי, דיוקנאות של בני משפחה ועוד. אל אינספור העבודות המהוו...

גֶּנֶרִי פתיחת תערוכה קבוצתית חדשה לקבוצת חיטות 

״לברל כצנלסון ברכה״, כך פותח ש״י עגנון את הסיפור ״שלוש אחיות״. בסיפור
עגנון מגולל את סיפורן של שלוש אחיות עריריות שכל מלאכתן הינה תפירת דבר
מלבוש, אותה הן עושות מבוקר עד ערב מבלי שימת לב לזמן העובר. עבור עגנון,
החייט משול...

YELLOLAND < פתיחת תערוכה  חדשה ללימור צרור

המיצב הפיסולי החדש של לימור צרור בגלריה חנינא, הוא סביבה משובשת ומאיימת הבנויה ממתקני שעשועים מפורקים אשר אינם עומדים עוד בתקנות הבטיחות והבריאות. חלקי המתקנים עוברים מניפולציות חומריות ומשנים את צורתם לכדי היברידיים...

 New exhibition opening: "Hello, Hello, Father... Mother" curated by Reuma Zohar Chayot